An Education Blog

word direction logo

β-sitosterol Prunus Africana (Hook.f.), konsantrasyon üzerinde bazı abiyotik faktörlerin etkisi Kalkman Kamerun tropikal ormanlarda- (Turkish)

Maurice Tchouakionie, Emmanuel Youmbi, Michel Ndoumbe Nkeng, Siméon Fogue Kouam, Marc Lamshôft, Michael Spiteller

Laboratory of Plant Biotechnology and Environment, Department of Plant Biology, Faculty of Science, University of Yaounde I, P.O. Box: 812 Yaounde, Cameroon

Department of Plant Biology, Faculty of Science, University of Yaounde I, P.O. Box: 812 Yaounde. Cameroon

Institute of Agricultural Research for Development (IRAD) Yaounde. P.O. Box: 2123 Yaounde,

Department of Chemistry, Higher Teachers’ Training College, University of Yaounde 1, P.O. Box 47 Yaounde, Cameroon

Institute of Environmental Research (INFU), Department of Chemistry and Biology, Chair of Environmental Chemistry and Analytical Chemistry, TU Dortmund Otto-Haln-Sir 6 D-14221 Dortmund, Germany

Key words: Prunus africana, phenotypic character, soils, β-sitosterol, altitude.

Soyut
Prunus_africana2Prunus africana birkaç Afrika ülkeleri dağlarda gelişen tıbbi bir bitkidir. Β-sitosterol Fitoterapi açısından söz konusu bitkinin ürün kalitesinin denetimi için bir işaretleyici olarak kullanılabilir. Çiftçiler ve kamu kurumlarının yükseklik ve toprak kimyasal özellikleri etkisi hakkında bilgi β-sitosterol, P. africana konsantrasyon var . Sorunu çözmek için katkıda bulunmak, Kamerun, yapılan bu araştırma, abiyotik faktörler etkisi yukarıdaki fenotipik karakter takdir amaçlamaktadır. Farklı yüksekliklerde alınan soyulmuş kabuk dokuz bileşik örnekleri, β-sitosterol konsantrasyonu kalitatif analizleri yolu ile ince katman Kromatografi tarafından beğeni topluyor, yüksek performans sıvı Kromatografi ve kantitatif analizleri tarafından Gaz Kromatografi Kütle spektrometresi ile birleştiğinde. Yukarıda sözü edilen ağaçların köklerini altında alınan topraklar kimyasal analizler yapılmıştır. İstatistikler SAS yazılım kullanılarak yapılmıştır. β-sitosterol P. africana her nüfus yoğunluğuna sıfır 38.65 μg/ml olarak değişir. Ortalama yüksekliği ile ilgili olarak yukarıda belirtilen konsantrasyon ve toprak kimyasal unsurları arasında değişkenlik yoktur ancak farklılıklar önemsizdir. Artan hiyerarşik kümeleme popülasyonları üç gruplara dağıtır. Elde edilen bu araçlar toprak yönetimi, bu ağaç türü ve orman ve tarım orman tarlaları oluşturmak için tohum üretimi yararlanan ürünler için vazgeçilmezdir.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-4-number-2-february-2014-3/

Leave a Reply