An Education Blog

word direction logo

Биологичната ефективност на biofertilizers emosan и seasol на черен пипер (Capsicum annuum L.), отглеждани в биологично земеделие условия- (Bulgarian)

Veselka Vlahova, Vladislav Popov

Agricultural University of Plovdiv, Bulgaria, 12 ‘Mendeleev’ blvd., 4000 Plovdiv, Bulgaria

Key words: biofertilizers, Capsicum annuum L., organic agriculture, soil fertility, yield.

Абстрактни
Biofertilizers-in-Organic-GardeningBiofertilizers, въз основа на преработен органичен тор са доказани алтернатива на минерални торове. Експериментите са извършени през 2009 г. до 2011 година на органична ферма на Агроекологичната център на селскостопански университет – Пловдив (България). В проучването са включени пипер сорт “Софийска капия”. Biofertilizers Seasol (Earthcare) and Emosan (Hemozym био N5) са приложени като вегетативно хранене върху два основни fertilizations с масивна biofertilizers Boneprot and Lumbrical. Целите са да се проучи влиянието на biofertilizers върху агроекологични условия за растеж, пипер и биологични и продуктивни параметри на пипер органично земеделие. Изследваните параметри са стандартен добив и икономическата производителност на растенията (т.е. средният брой на плодовете на растението, маса на плодове и перикарпа дебелини). Сегашната проучване установи, че лечение с biofertilizers Emosan and Seasol на основните fertilizations осигурено повече хранителни вещества в почвата сравнение с единични Приложения на основното торене. Това е показано от агрохимически състоянието на почвата, т.е. в края на растителност, по-високо общо резорбируеми N след приложението на биотор Emosan на основното торене с Boneprot е намерен. Въпреки това лечението с биотор Boneprot доведе до по-високи хумус и големи хранително съдържание, в сравнение с контрол (без оплодени) растения. Всички процедури показа “добро ниво на доставка” на почвата с К2O. Това определя положителното въздействие на БИОТОРЕНЕ за обогатяване на почвата с калий, по този начин осигуряване на ценна резерв за следващите култури. Оптимално агроекологични условия, осигурени от добавянето на biofertilizers отразени в по-висока Стандартна доходност от пипер в сравнение с контролни растения. Резултатите показаха положителния ефект от приложението на биотор Emosan независимо от типа на основното торене. Най-високи стандартни добиви във всичките три експериментални години бяха показани от пипер растенията хранени с биотор Emosan на основното торене Lumbrical, т.е. средното увеличение е 47,2 % в сравнение с контрол на растенията. Biofertilizers, приложен като единични процедури или комбинирани обработки са увеличили броя на плодовете на едно растение (т.е. 1.5-4.0 pcs) и средната перикарпа дебелината на плодове от 0,58 1.16 мм. Откритията предвижда основания за предполага учи bioferilizers като ефективно решение за поддържане на плодородието на почвата в биологичното производство на пипер.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-4-number-5-may-2014-2/

Leave a Reply