An Education Blog

word direction logo

Ефекти на таланта управление на ангажираност на служителите с оценка на характеристиките на ролята на посредник между директорите на елементарни education2 площ от Ahwaz- (Bulgarian)

Ghanbar Amir Nejad, Seyyedeh Sahar Ahmadpour

Scientific Board of Islamic Azad University, Shoushtar Branch, Department of Human Resource Management, Shoushtar, Iran

Islamic Azad University, Shoushtar Branch, Department of Human Resource Management, Shoushtar, Iran

Key words: Talent management, Performance evaluation, Organization commitment, Structural equation.

Абстрактни

Business development - Closeup of hands holding seedling in a group

Това проучване с цел да се идентифицират оцени ефекта на таланта управление над служител ангажимент медиатори роля е да се оцени изпълнението. За тази цел, разпределение анкета сред извадка от управители от раздел 2Ahwaz началното училище образование .this изследвания пози на цел, по отношение на събирането на данни и аналитични описателни, surveg изследвания придружаваха заключения въз основа на структурните уравнение моделиране предполага че таланта управление има положителен ефект върху организацията ангажираност на служителите и управление на таланта на оценка на изпълнението на ръководителите на началното образование район 2Ahwaz и също има значителен талант управление служител ангажимент към ролята на оценката посредник and положително въздействие върху производителността.

Leave a Reply