An Education Blog

word direction logo

Ефекти на хранене монензин на мастни киселини профил на Холщайн млечни крави- (Bulgarian)

Peyman Eyvazi, Mahtab Jalili, Sattar Nurmohammadi

Department of Agriculture, Parsabad Moghan Branch, Islamic Azad University, Parsabad Moghan, Iran

Key words: Monensin, Dairy cow and CLA.

Абстрактни
dairy cow and CLA.-4Това проучване е проведено за разследване на ефикасността на монензин на мляко мастни киселини профил при млечни крави Холщайн. За това проучване 12 крави с 625 ± първоначалното тегло 48 кг са били разпределени на монензин група с 6 репликация във всяка група, използвайки напълно рандомизирани дизайн (CRD) и контролната група. Експериментът е извършена през 21 дни, включително предварително пробен период (14г) и угоителния комплекс период (7г). Диета е дадена два пъти дневно на всяка група. Конюгирана линолова киселина съдържанието на диети с натриев монензин е по-висока от другите и имаше съществени разлики (P < 0.05).

Leave a Reply