An Education Blog

word direction logo

Ефекти от топлина лечение на ечемик зърно за четящи DM разграждане използването на найлонови торбички техника- (Bulgarian)

Valiollah Palangi, Akbar Taghizadeh, Yousef Mehmannavaz and Hamid Paya

Member of Young Researchers Club, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran

Department of Agriculture , Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

Key words: barley grain, treated with 120º C heat and nylon bags.

Абстрактни
barley grain-4Това проучване е извършено при определянето на хранителната стойност на ечемично зърно (ООН treateated и третирани с 120 C топлина) използването на найлон чанта техника на Gizel овце. Теглят фистули Gizel овце със средно телесно тегло 50.5±2.5 кг използван в пълна рандомизирани дизайн. Преживно DM изчезването са измерени 0, 4, 8, 16, 24, 36 и 48 ч. сухо вещество разградимост на ечемик ООН treateated и обработени зърно на 48 h са 73.62 и 66.37 %, там са по-високи и по-ниски, съответно, които показаха значителни разлики (p < 0.05). Резултатите от DM разградимост характеристики показа, че modelIII е най-добре отговарят ечемично зърно DM изчезване.

Leave a Reply