An Education Blog

word direction logo

Ефект на трътката измервания и свързаните с тях тялото индекси в prebreeding възраст на честотата на утробата вагинален пролапс в Бъфало крави- (Bulgarian)

Yordanka Ilieva, Pencho Penchev

Agricultural Institute – Shumen, Shumen 9700, Bulgaria

Key words: Buffaloes, Rump index, Prolapse.

Абстрактни
Find-Azam-Khans-buffaloesЕдно проучване, присвояване на 245 български Мъра биволи, отгледани във фермата на Института през 1980 г.-2007 г. започна да тествате ефекта на трътката измервания и трътката индекси 18-месечна възраст на честотата на утробата вагинален пролапс. Данните са обработени с конвенционалната статистическа процедура от нива на трътката дължина (LR) и ширина (WR), Рамстек-дължина индекс (IRL) и баланса на тялото индекс (IBB). Ефектът от IRL за честотата на пролапс е тествана с дисперсия анализи за качествен черти, включително ефектите на периода и сезон на отелване. Резултатите показват, че Бъфало крави с пролапс, имаше от 3,1 см значително по-голяма LR на 18 месеца, в сравнение с нормално отелвали (P < 0.01), WR, са на практика идентични. Пролапс на първия паритет в частност е свързана с още по-непропорционално трътката. Ефектът от IRL е създадена да бъде значително в P < 0.01, биволици с пропорционално-дългата трътката имат значително по-висока честота на пролапс (26.0 %), в сравнение с животните с ниска (8.6 %) и умерено (11.5 %) индекс (P < 0,001). На всички 37 Пролапсни биволици 19 са претърпели тази гинекологична патология в първия отелване, 13 от тях след като е с най-високата стойност на индекса на 18 месеца. За да обобщим, за предпочитане е българската Мъра юници да имат по-стройно тяло Конституцията, разликата между двете трътката размери да бъде толкова малка, колкото е възможно и дължината на трътката по-малко от 40 % от дължината на тялото.

Leave a Reply