An Education Blog

word direction logo

Определяне на биометрични параметри на риба от анализ на изображението- (Bulgarian)

B.Behzadi Mackvandi, A.M, Borghei, A. Javadi, S. Minaei3, M. Almassi

Department of Agricultural Machinery, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Agricultural Engineering Research Institute, Karaj, Iran

Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

Department of Agricultural Machinery, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Key words: Image processing; Fish; Biometric parameters.

Абстрактни
2381_620x290Управлението на риболова и изследвания често изискват използването на биометрични отношения за преобразуване на данни, събрани в областта в подходящи индекси. В момента в Иран, изследователите трябва да се измери Биометрията параметрите на рибата една по една ръчно с помощта на инструменти за измерване. В допълнение този метод е много времеемко и увеличава риска от заболявания и внезапна смърт. Тогава технология за обработка на изображението се използва за определяне на биометрични параметри на риба (дължина, тегло). Резултатите показват, че параметрите на биометрични данни, измерена с помощта на техника за обработване на изображения са силно обвързани с действителните стойности (R2 0.95).

Leave a Reply