An Education Blog

word direction logo

Определяне четящи деградацията на хибриди сорго- (Bulgarian)

Vahid Ashrafi, Horiyyeh Pour Bozorg and Mahtab Jalili

Member of Young Researchers Club, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

Employee of Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

Department of Agriculture, Parsabad Moghan Branch, Islamic Azad University, Parsabad Moghan, Iran

Key words: Sorghum silage, Degradability and Nylon bags.

Абстрактни
Sorghum silage-3В това проучване четири сорго силаж са били изследвани с найлон чанта техника. Теглят фистули Gizel овце със средно телесно тегло 50.5±2.5 кг използван в пълна рандомизирани дизайн. Преживно DM и CP изчезване са измерени 0,4,8,12,16,24,36,48,72 и 96 h. сухо вещество биоразградимост на R161 и R165 в 96 h са 66.88 и 62.35 %, съответно са по-високи и по-ниски DM разградимост които показаха значителни разлики (p < 0.05).

Leave a Reply