An Education Blog

word direction logo

Петрография, минералогия и Геохимия на Solh Abad вулканични маси (S.W. Bajestan – Razavi Хорасан)- (Bulgarian)

Sakhdari Mina, Ebrahimi Nasr Abadi Khosrow, Mazaheri Seyed Ahmad

Department of Geology Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

Key words: Petrology, Mineralogy, Geochemistry, Solh Abad, Bajestan.

Абстрактни
DrageРазследваните област в югозападната част на провинция Хорасан Razavi в 1: възлиза на 250 000 топография & геоложка карта на Ferdwos, която се счита като част от структурна зона на централен Иран и като разделим на северната граница на Лут блок. Според нашите поле геоложки проучвания и сателитни изображение изследвания показват, че основните вулканични скали Уит кисела до междинни състав (Риолит, дацит, Рио дацит, андезит, кварцови андезит, кварцови latite андезит) и натрапчиви маси (monzogranite, synogranite, кварцови monzo сиенитни, кварц сиенитни) на площ може да се види. Магма се състоят главно мета-триоксид и диалуминиев триоксид. Промяна стачка на неизправности е изток запад от южната страна на северната страна. К – фелдшпат маси вероятно са основните икономически потенциал на проучваната площ.

Leave a Reply