An Education Blog

word direction logo

Резултатите от фураж и полу-захарно цвекло отглеждане в България- (Bulgarian)

Georgi Kikindonov, Tzvetan Kikindonov

Plant Breeding Department, Agricultural Institute, Shumen, Bulgaria

Key words: Root yield, Dry matter, Inheritance, Heterosis

Абстрактни
Not-So-Good1_zps987338ddТе са били обсъдени резултатите от изпитванията на фуражно цвекло произход и техните полу-захарно цвекло хибриди, извършени през 2003 г.-2013 г. Характерът на наследството на количествени белези корен добив и съдържание на сухо вещество е установена. Променливостта на родителски характеристики и разликите в условията на agroclimatic по време на вегитацията засяга степента на Хетерозисен ефект проява в полу-захарно цвекло хибриди. Различни висока производителност фуражно цвекло произход са на разположение, които не попадат обратно вече сертифициран търговски сортове. Техните наследство фактори доминират в техните хибриди с мъжки стерилен захарно цвекло линии. Всички полу-захарно цвекло хибриди осъзнават доказани Хетерозисен ефект на сухото вещество добивите от единица площ, независимо от климатичните условия на растителността и отговарят на изискванията на съвременните интензивни технологии на отглеждане.

Leave a Reply