An Education Blog

word direction logo

Физикохимичните и инженерни характеристики на летлива пепел и неговото приложение в различни поле – преглед- (Bulgarian)

Radha Rani, Manish Kumar Jain

Department of Environmental Science and Engineering, Indian School of Mines, Dhanbad, India

Key words: Fly ash, Physio-chemical, SEM, XRF, XRD.

Абстрактни
cd601flyash01Летлива пепел се генерира по време на изгаряне на въглища в ТЕЦ Зуевски, голям размер. Това голямо количество летлива пепел създава много проблеми като огромна сума на терени, необходими за реализация и токсичност, свързани с тежки метали, излужени подпочвените води. Тази книга фокусирана на физикохимичните и инженерни характеристики на летлива пепел за тяхното ценно приложение. Летлива пепел е неорганични част от въглища, съдържащи изцъклен, аморфна структура и сферична форма. Това е съдържащ SiO2, Al2O3 и Fe2O3 в по-висока сума. Основни кристални фази в летлива пепел са кварцови (SiO2) и mullite. Според тях летлива пепел е отличен потенциал суров материал за производство на строителни материали като цимент, светлина тегло градивен блок и бетон. С помощта на рН, електрическа проводимост и наличието на различни микроелементи летлива пепел също е подходящ за земеделието.

Leave a Reply