An Education Blog

word direction logo

Abbottabad Pakistan tip 1 diyabet ile ilgili olarak insan nüfusunun moleküler analizi- (Turkish)

Fida Muhammad Abbasi, Kiran Zubair, Muniba Fida Abbasi, Muhammad Sajid, Ashiq Rabbani

Department of Genetics, Hazara University Mansehra, Pakistan

Plant Genetic Resources Institute, NARC Islamabad, Pakistan

Key words: Interleukin-10 gene, Type 1 diabetes, T1DM.

Soyut

Diabetic is doing a glucose level finger blood test

1 diabetes Mellituslu insülin pankreas beta bireylerin otoimmün sistemi için sorumlu olan hücreleri üreten imha neden (T1DM) yazın. Kan ve idrar glikoz vücutta insülin eksikliği nedeniyle artar. Bu da çalışmanın amacı IL-10 gen polimorfizmleri rol duyarlılık işaretleyici olarak Pakistan hastalar için değerlendirmek için yapıldı. IL-10 organizatörü polimorfizmleri (pozisyonlar-592A/C) Abbottabd 183 bireylerde analiz edildi. Doksan üç Pakistan hastalar 49 erkek ve 44 kadın dahil tip 1 diyabet ile bilinen işe; 1.0 değişiyordu yaş sahip –70.0 yıl. Şeker hastalığı aile öyküsü olan doksan tane sağlıklı bireyler denetimi olarak dahil edildi. RFLP ve PCR IL-10 gen düzenleyici bölgesi konumundaki-592 allelic çok biçimlilik algılamak için kullanıldı. Sonuçları belirtilen allel genotip sıklığı (-592A) Tip 1 diyabet ile ilişkili idi. Genotip sıklığı – 592A alleli yaşlılık hastalarda yetişkin hastalarda daha yüksek. Soruşturmamız IL-10 gen polimorfizmleri tip 1 diyabet Pakistanlı nüfus gelişimi olmuş olabilir göstermektedir.

In English: http://www.innspub.net/wp-content/uploads/2015/01/IJB-V6No2-p325-330.pdf

Leave a Reply