An Education Blog

word direction logo

Agro-biyolojik çeşitlilik il Gligit-Balistan Pakistan sayım yapma- (Turkish)

Sujjad Hyder, Surayya Khatoon, SherWali Khan, Shaukat Ali, Muhammad Akbar, Nasiba Ibrahim, Ehsan Ali

Department of Environmental Sciences Karakorum international University Gilgit, Pakistan

Department of Botany Karachi University, Pakistan

Department of Biological Sciences Karakorum international University Gilgit, Pakistan

Department of statistics Karakorum international University Gilgit, Pakistan

Key words: Agro-diversity, flora, inventory, monitoring, and species.

Soyut
flora-1-940x612Geçerli temel çalışma agro-çeşitliliğin yıl 2013 farklı mevsim gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanı en fazla tarımsal çeşitlilik topluluğu sağlamak için yıl boyunca iyice araştırılmıştır. Geçerli stok 74 ekili çiçekli bitki çeşitliliğinin çalışma alanında mevcut sağlamak için odak eğitim. Bu amaçla bitki örnek çalışma alanı farklı yerlesim toplanan ve Pakistan Flora yardımıyla tespit. Stok da çalışmanın da her tür Gilgit-Baltistan, dört farklı yerel olarak konuşulan dillerde adlar sağlar. Toplanan veriler ekili bitkileri 42 cins ve 17 aileler ait oluşuyordu 54 tür iken 13 cins ve 9 aileler, ait olduğu oluşuyordu 20 ağaç türleri oldu. Bu araştırma ana amacı Gilgit-Baltistan, baskın konuşulan dillerde yerel adları ile Tarımsal Biyolojik çeşitlilik dahil bilimsel envanterini sağlamaktır.

Leave a Reply