An Education Blog

word direction logo

Air produktiviti dan kepekaan toleransi tekanan Indeks dalam lima kultivar kacang soya (Glycine max L.) pada tahap defisit air yang berbeza- (Malay)

Jafar Azizi, Hassan Masoumi, Rashed Alavi, Mahmoud Reza Khorshidian

Department of Agriculture Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

Department of Agriculture and Natural Resources, Yekom Consluting Engineering, Tehran, Iran

Key words: Drought, Yield components, Irrigation.

glycine-maxABSTRAK
Untuk mengukur kesan tekanan defisit air ke atas hasil benih dan air produktiviti kultivar kacang soya, merupakan dua ujikaji DILAPANGAN 2January dijalankan keluar melalui plot split rekabentuk blok lengkap dengan replications empat tahun 2010-2011 dan 2011-2012. Rawatan pengairan telah tiga peringkat (S1; 50, S2; 62.5 dan S3; 150 mm) yang digunakan berdasarkan penyejatan dari kuali leper ‘kelas A’. Pengurusan perosak ialah L17, bersih, T.M.S, Williams x Chippewa dan M9, terlalu. Hasil kajian menunjukkan bahawa air hanya melampau defisit tegasan (S3) telah dikurangkan bilangan pod setiap tumbuhan, berat Kering, benih hasil dan juga air produktiviti dan produktiviti ekonomi air dengan ketara. Antara pengurusan perosak dan di peringkat pertama dan kedua pengairan (S1, S2) cultivar L17 dan cultivar tahap (S3) ketiga sebanyak Wiiliams x Chippwea mempunyai benih hasil tangkapan ikan tertinggi, air produktiviti dan produktiviti ekonomi air. Diperhatikan yang positif dan signifikan korelasi di antara benih hasil dengan bilangan pod setiap tumbuh-tumbuhan dan tanaman berat Kering, terlalu. Selain itu, walaupun pengurangan penggunaan air di peringkat S2 daripada S1 dan kerana kekurangan pengurangan ketara dalam hasil benih, air produktiviti dan produktiviti ekonomi air adalah juga meningkat, (P < 0.01). Indeks semua sensitiviti dan toleransi (SSI, STI dan GMP) disiasat dalam kajian ini menunjukkan bahawa pada defisit air sederhana dan melampau (S2, S3), menekankan pengurusan perosak daripada L17 dan Wiiliams x Chippwea mempunyai toleransi yang tertinggi dan terendah sensitiviti antara kultivar yang.
Get the original articles in Source: Volume 6, Number 6, June 2015 – JBES

Leave a Reply