An Education Blog

word direction logo

Alam sekitar berasaskan penilaian kecekapan penyingkiran pencemar di loji rawatan air sisa urmia- (Malay)

Edris Merufinia, Reza Ashegi, Saied Khoshtinat

Department of Civil Engineering, College of Water Engineering, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran

Department of Civil Engineering, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

Department of Civil Engineering, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

  ABSTRAK

Sistem penapisan Biolac adalah berdasarkan aktif enap cemar pelbagai peringkat penapisan. Sistem ini adalah sejenis kaedah biologi moden dalam penapisan air kumbahan dan enap cemar ini yang begitu berkesan dalam kerja-kerja menaiktaraf lagun. Kaji selidik ini bertujuan untuk penyiasatan membuat kumbahan kualitatif dan perbandingan keputusan output agensi perlindungan alam sekitar (EPA) standard di Iran. Pertama, setelah meneliti butir-butir mengenai sistem ini, kita memberi tumpuan kepada analisis keputusan eksperimen yang dikumpulkan semasa penilaian prestasi sistem yang dikaitkan dengan pemindahan ofBiochemical permintaan oksigen biokimia (BOD), permintaan oksigen kimia (COD), pepejal digantung jumlah (TSS), N dan P membuat pelbagai enam bulan pertama 2010 hingga 2012. Berkenaan dengan disebut siasatan dan pertimbangan, maka dapatlah disimpulkan bahawa sistem Biolac berjaya jadi pembuangan membuat seperti BOD, COD dan TSS. Bagi BOD kadar penyingkiran purata adalah lebih daripada 96 peratus dan nilai output adalah bahawa 20 mg/lit. Untuk COD kadar penyingkiran telah lebih daripada 93 peratus dan nilai output adalah kurang itu mg 30/lit. Kadar purata penyingkiran untuk membuat TSS adalah kira-kira 93 peratus, dan nilai output adalah kurang daripada 13 mg/lit. Kadar yang sama untuk membuat P adalah kira-kira 72 dan kurang dari 3 mg/lit, masing-masing. Kita anggap Standard EPA di Iran dan membandingkan keputusan yang disebut dengan piawaian ini, ia akan menjadi jelas bahawa effluen sistem sedemikian boleh dilepaskan ke perairan permukaan.

Leave a Reply