An Education Blog

word direction logo

Anabaena flos-aquae mikroalg biyodizel üretim- (Turkish)

Ali Salehzadeh, Akram Sadat Naeemi

Department of Microbiology, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

Department of Biology, University of Guilan, Rasht, Iran

Key words: Microalgae, Biodiesel, Anabaena flosaquae.

Soyut
Algal Growth 3Yenilenebilir biyoyakıtlar küresel ısınmaya katkıda bulunmak ve sınırlı kullanılabilirliği olan türetilmiş petrol ulaşım yakıtlar yerinden için ihtiyaç vardır. Biyodizel ve biyoetanol en dikkat çeken iki potansiyel yenilenebilir yakıtlar vardır. Bu çalışmada yosun biyodizel üretimi Anabaena flos-aquae gösterir. Araştırma Anabaena flos-aquae yağ içeriği kuru biyokütle ağırlığının % 40 oranında olduğunu gösterdi. Transesterification asit katalize yağ asitleri [SK], monoglycerides [MG], digliseridler [DG] ve trigliserit [TG] yağ asit metil esterleri [alevlerini] için dönüştürmek için kullanıldı. Gaz Kromatografi-Kütle spektrometresi [GC-MS] alevlerini analiz etmek için kullanıldı. Test mikroalg büyük yağ asidi kompozisyonu doymuş ve doymamış yağ asitleri karışımı oldu.

Source/In English: http://www.innspub.net/wp-content/uploads/2015/01/IJB-V6No2-p250-254.pdf

Leave a Reply