An Education Blog

word direction logo

Analiza experimentală efectului panta canale coeficient de descărcare de gestiune din partea dambe- (Romanian)

Ali Hooshmand Aini, Habib Mousavi Jahromi, Hossein Sedghi, Amir Khosrojerdi

Department of Water Sciences and Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University Tehran, Tehran, Iran

Key words: Side Weirs, Discharge coefficient, Experimental model, Upstream channel slope.

Rezumat
side-viewDambe sunt una dintre cele mai vechi si mai simple structuri hidraulice utilizate de către inginerii hidraulice de secole în măsurarea debitului, pierderea de energie, deturnarea fluxului, ajustare de adâncimea apei și în alte scopuri. În conformitate cu uzanţele populare din partea dambe în irigare şi sistem de scurgere, coeficientul de descărcare de gestiune din partea dambe obţinerea, a fost întotdeauna considerată de diverse cercetatorii de inginerie de apă. În această cercetare cu utilizare a modelului experimental, am studiat efectul canale panta coeficient de descărcare de gestiune din partea dambe. Conform rezultatelor experimentale s-a oferit o ecuație non-dimensionale pentru calcule de coeficient de descărcare de gestiune. La sfârşitul bazate pe ecuaţii disponibile am facut analiza statistică a rezultatelor. Motivul pentru care acest eveniment poate fi descrisă în apropierea modelului ipoteza a două examene. Aşa cum este menţionat Ranga Raju et al. au făcut coeficienții de descărcare de gestiune pe dambe largă margine, Cheong a făcut coeficienții de descărcare de gestiune în canale trapezoidală şi vasile mitiu şi Awasthy au făcut studiile pe partea dambe cu prag zero.

Leave a Reply