An Education Blog

word direction logo

Anggaran populasi, analisis proksimat dan fisiko-kimia analisis brown trout dan ikan trout Pelangi di Sungai Swat, Khyber Pakhtunkhwa, Emiriah Arab Bersatu- (Malay)

Tariq Khan, Sumaira Abbas, Khizar Samiullah, Farhat Jabeen, Riffat Yasin, Muhammad Samee Mubarik, Muhammad Hafeez-ur- Rehman, Sajid Yaqub, Khurram Feroz, Saleem Akhter

Department of Fisheries and Aquaculture, University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore, Pakistan

Department of Zoology, GC University Faisalabad, Pakistan

Key words: Population index, Trout, River Swat, Proximate analysis, Heavy metal.

ABSTRAK
Swat-Kalam-Valley-Swat-River-by-lush-green-hills-11Semasa kajian adalah dirancang untuk mengetahui status penduduk trout brown (Salmo trutta) dan trout rainbow (Oncorhynchus mykiss) di sepanjang 50 Km panjang pinggang Sungai Swat, dari Madayan ke Mahoodhand village. Laman contoh empat (SSs) iaitu Madayan (SS1), Mainkiyal (SS2), Kalam (SS3) dan Mahoodhand (SS4) telah ditetapkan, contoh dua minggu dan ikan yang dilawati telah ditawan melalui nets lakonan. Netting Indeks, banyaknya relatif peratus, fisiko-kimia analisis (suhu, alkalinity, kekerasan, pH dan oksigen terlarut) dan analisis proksimat dijalankan. Kepekatan logam berat juga direkod. Ia dicadangkan bahawa gangguan manusia, overfishing melalui cara yang haram dan sebab-sebab yang menyebabkan kemusnahan juga tanah dan saham anak-ANK burung perlu diatasi oleh kesedaran penduduk dan pelaksanaan peraturan oleh kerajaan supaya populasi ikan trout di kawasan ini boleh ditarik balik untuk manfaat manusia.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-5-may-2015-jbes/

Leave a Reply