An Education Blog

word direction logo

Ảnh hưởng của tham số hóa lý đất vào sự phong phú của Paracoelophrya polymorphus (Ciliophora: Radiophryidae) commensal của earthworms (Annelida: Glossoscolecidae) được thu thập trong Bambui (Tây Bắc Cameroon)- (Vietnamese)

Zéphyrin Fokam, Paul Alain Nana, Karine Moche, Geneviève Bricheux, Philippe Bouchard, Pierre Ngassam, Télesphore Sime-Ngando

Department of Biology, Higher Teacher Training College, University of Bamenda, Bamenda, Cameroun

Laboratory of Hydrobiology and Environment, Faculty of Science, University of Yaoundé I, Yaoundé, Cameroon

Laboratory of entomology, Institute of Agricultural Research for Development, Yaoundé, Cameroon

Laboratoire Microorganismes: Génome et Environnement, Université Blaise Pascal de Clermont Ferrand II, Clermont- Ferrand, France

Centre National de Recherche Scientifique, UMR, Aubière Cedex, France

Key words: Alma nilotica, astomatous ciliates (Paracoelophrya polymorphus), physico-chemical parameters of the soil, Bambui.

Tóm tắt
Coccinia-grandis-Ivy-Gourd-Donda-kaya-Kovai-kai-Telakucha-Bimbika-kunduri-fruitEarthworms thuộc chi Alma nilotica, thuộc Glossoscolecidae, khiếu một hệ động vật phong phú của astomatous ciliate trong đường tiêu hóa của nó. Mỗi loài nằm trong một phần được xác định rõ của ruột những lý do cho sự phân tầng này vẫn còn chưa rõ ràng. Để đánh giá ảnh hưởng của lý – hóa chất các thông số của đất về sự phân bố của một trong những astomatous ciliate (Paracoelophrya polymorphus Fokam, 2012) dọc theo đường tiêu hóa của Alma nilotica, một nghiên cứu được tiến hành từ tháng tư đến tháng 9/2013 tại Bambui trên bờ sông Fansaah. Mật độ khối (VD) giun (số /dm3 đất) được kiểm tra. Tổng cộng 60 sâu được sử dụng để đếm ciliate. Các quan sát của Paracoelophrya polymorphus đã được thực hiện sau khi nhuộm với methylene blue. Mười hai tham số lý-hóa chất của đất từ các trang web của bộ sưu tập của sâu được phân tích. Mức độ của các ràng buộc giữa VD worms, sự phong phú của ciliate lý-hóa chất các thông số được thực hiện cho các khu vực khác nhau của đường tiêu hóa. VD earthworms các cho thấy một sự tương quan tích cực quan trọng với sức chứa trao đổi Cation CEC (r = 0,771; P < 0, 05) với Mg (r = 0.886; P < 0, 01). Paracoelophrya polymorphus nằm foregut midgut chủ của nó Tuy nhiên, khu vực ưu đãi foregut. Foregut, một sự tương quan tiêu cực quan trọng được tìm thấy giữa cung cấp phốt pho (P) P. polymorphus phổ biến nhất (r =-0,943; P < 0, 01). midgut, một sự tương quan tích cực quan trọng thu được giữa khả năng trao đổi Cation (CEC) (r = 0.754; P < 0, 05), magiê (r = 0.812; P < 0, 05), canxi (r = 0.754; P < 0, 05) P. polymorphus phong phú. Những thông số hóa học ảnh hưởng trực tiếp với mật độ các earthworms gián tiếp phân tầng P. polymorphus.

Leave a Reply