An Education Blog

word direction logo

Antybakteryjne ekstraktu metanolowego Cotoneaster nummularioides, trawa kuśa i Cardaria draba na typowych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność- (Polish)

Fahime Yaghooti, Ali Mohamadi Sani

Department of Food Science and Technology, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran

Key words: Cotoneaster nummularioides, Cynodon dactylon, Cardaria draba, methanolic extracts, Antibacterial activity.

Streszczenie
12870Obecne badania zmierzające do oceny in vitro antybakteryjne ekstraktu metanolowego Cotoneaster nummularioides, trawa kuśa i Cardaria draba przeciwko różnych mikroorganizmów chorobotwórczych. Agar dysku dyfuzji Metoda został użyty do badania antybakteryjne C. nummularioides, C. palczasty i C. draba metanolowego ekstrakty przed 2 gram-dodatnich i Gram-ujemne bakterie 2 stężeniu 300 i 400 mg/ml. Wyniki wykazały, że Wyciąg metanolu z C. nummularioides przedstawiony najwyższą strefy zahamowania przed badanych patogenów (stref inhibicji 7-12 mm). Inne rośliny nie wykazują znaczne strefy zahamowania. Minimalne stężenie hamujące (MIC) i minimalne stężenie bakteriobójcze (MBC) były ilościowo metodą mikro rozcieńczenia. Wyciąg z liści z C. nummularioides przeciwko Bacillus cereus (PTTC 1015) i szczepów Staphylococcus aureus (PTTC 1431) pokazał najlepsze działania, z najniższą minimalne stężenie hamujące (MIC) 3,125 mg ml-1 i MBC był 102.08 i 108.33 mg ml-1 odpowiednio na Staphylococcus aureus (PTTC 1431) i Bacillus cereus (PTTC 1015). Wyniki wykazały, że metanol wyciąg z ziół ma działanie przeciwbakteryjne i dlatego może być stosowany jako naturalny składnik konserwantów w żywności i/lub przemysłu farmaceutycznego.

In English: http://www.innspub.net/wp-content/uploads/2015/01/IJB-V6No2-p349-356.pdf

Leave a Reply