An Education Blog

word direction logo

Badanie różnych stężeniach i razy nano-TiO2 dolistnego na cechy soi (Glycine max L.) o Shahr-e-Qods, Iran – (Polish)

Farnaz Rezaei, Payam Moaveni, Hamid Mozafari, Elham Morteza

Islamic Azad University, Shahr-e-Qods Branch, Fath Highway, Shahid Kalhor Boulevard, Shahr-e-Qods, Iran

Agronomy and Plant Breeding Department, Aburaihan Campus University of Tehran, EmamReza Boulevard, Pakdasht, Tehran, Iran

Key words: Nano-TiO2, Times of foliar application, Vegetative stage, Anthocyanins, Chlorophyll, Carotenoids.

Abstrakcja
W celu dochodzenia o różnych stężeniach i razy nano-TiO2 dolistnego na cechy odmiany soi (Glycine max L.) z M9 ten eksperyment została wykonana w split silni ma zostać obliczona w oparciu o projekt całkowitego bloku randomizowanych z czterech replikacjach, w 2013 roku, o Shar-Qods, Iran. Zabiegi wliczone dwa czynniki. Był pierwszym czynnikiem, różne stężenia dwutlenku tytanu nano (0 lub kontroli, 0,01%, 0,03% i do 0,05%) i drugim czynnikiem było, razy dolistnego stosowania tej cząstki nano (aplikacji dolistnej etapach reprodukcyjnego i wegetatywnego). Ostateczne wyniki wskazują, że efekt nano stężeń dwutlenku tytanu, z wyjątkiem antocyjany, był znaczący na inne cechy (chlorofil a, b i całkowity i zawartości karotenoidów) ale razy wpływ dolistnego stosowania nano-TiO2 na całe cechy nie był znaczący. Jednak efekty interakcji stężeń i okresy stosowania dolistnego nano-TiO2, był znaczący na chlorofil b i karotenoidy. Maksymalna zawartość chlorofilu a oraz całkowitej chlorofilu, zostały osiągnięte przez dolistnego stosowania nano-TiO2 o stężeniu 0,05% i największą ilość chlorofilu b, uzyskano efekt interakcji o stężeniu 0,05% i spryskiwania roślin w stadium wegetatywnym i najwyższą zawartość karotenoidów, został osiągnięty przez rozpylanie o stężeniu 0,05% nano-TiO2 etapie reprodukcyjnego.
Get the original articles in Source: Volume 6, Number 5, March 2015 – IJB

Leave a Reply