An Education Blog

word direction logo

Badaniu manganu depozytów w rhyolites chah-basheh kopalni, S Naein, centrum Iran- (Polish)

Zohreh Hossein Mirzaei Beni, Ebrahim Panahpour

Department of Geology, Science and Research Branch, Islamic Azad University (IAU), Teheran, Iran

Department of Soil Science, College of Agriculture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

Key words: Fakhrabad, Subalkaline, Manganese, Paleozoic, Manganite.

Streszczenie
800px-Cambrian_seaWychodnie te składają się z paleozoiku rhyolites, które bogate od manganu. Wychodnie te zawierają kwarc, plagioklazu oraz K-skalenia. Ten obszar badań znajduje się w S Naein, E Isfahan i Iran Środkowej. Petrological badania i geochemiczne badania sugerują, że rhyolites Chah Basheh podobne do high-subalkaline i calc zasadowej serii K. Mangan mineralizacji składa się z żelaza i manganu Hydroxids i Oxids specjalnie Manganite i Piroluzyt. Mineralizacji wypełnia szczeliny między brocken tektoniczne skał konkretne i jasne kierunki (NE i NW). Geochemiczne charakterystyczne manganu depozytu wskazują, że powstały z hydrotermalnych rozwiązanie ze źródłem skał magmowych. Mineralizacji manganu w Chah Basheh kopalni jest ograniczona do dwóch oddzielnych stref tektonicznych że jeden z tych obszarów (strefy 1) znajduje się w odległości 5 km od East Village Fakhrabad i drugi (obszar 2) jest w SE wieś Shureh. Obszary te nadają się do dalszej eksploracji.

Leave a Reply