An Education Blog

word direction logo

Bahar buğday ısı stres koşullarında büyüme performansı- (Turkish)

Md. Nur Alam, Md. Bodruzzaman, Md. Monwar Hossain, Md. Sadekuzzaman

Division of Agronomy, Wheat Research Centre, Bangladesh Agricultural Research Institute, Nashipur, Dinajpur, Bangladesh

Division of Soil Science, Wheat Research Centre, Bangladesh Agricultural Research Institute, Nashipur, Dinajpur, Bangladesh

Division of Genetics and Plant Breeding, Wheat Research Centre, Bangladesh Agricultural Research Institute, Nashipur, Dinajpur, Bangladesh

Department of Entomology, Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University, Basherhat, Dinajpur, Bangladesh

Key words: Heat stress, tiller, leaf area, dry matter

Soyut
blog_heatstressÜç bahar buğday çeşitlerinin ve bir gelişmiş satır altında ısı stres dayanıklı variety(s) ve/veya genotip Bangladeş, hatta dünyanın dört bir yanından yükselen sıcaklıkta ekimi için uygun bulmak için yüksek sıcaklık ortamında değerlendirildi. Alan iki ortamları ile yapılan; (30 Kasım tarihinde numaralı seribaşı) normal büyüyen çevre ve geç (30 Aralık’ta numaralı seribaşı) (ısı stres) çevre alanı, buğday Araştırma Merkezi, Bangladeş tarım Araştırma Enstitüsü, Nashipur, Dinajpur, Bangladeş tohum diğerinde biriydi. Çeşitleri ve gelişmiş çizgi daha yüksek sıcaklık geç durumu normal Ekim için karşılaştırıldığında tohum sırasında aşamalı. İleri içini kaplamak ve çeşitleri normal büyüyen ortamda ısı stres durumuna göre daha iyi performans. Ortamında, BARI Gom-27 maksimum tillers üretilen (706.5, 503.2 ve 296.5 m-2, 40, 60 ve 80 DAS, sırasıyla) BAW-1151 tarafından takip ve BARI Gom-28 üretilen ikinci en yüksek 80 DAS (287.4 m-2). BAW-1151 kuru madde (80 DAS, 631.3 g m-2), sonra BARI Gom-28 (80 DAS, 622.9 g m-2) ile ilgili en iyi performansı. Buna ek olarak, BAW-1151 BARI Gom-28 (80 DAS, 3199.7 cm3 m-2) tarafından takip çoğu yaprak alanı (80 DAS, 3536.7 cm3 m-2) üretilen. Ayrıca, ama BARI Gom-28 BARI Gom-27 ve BARI Gom-26 (her 3,08 t ha-1) ardından en yüksek verim ısı stres ortamında (3.59 t ha-1) üretilen BAW-1151 en kötü (2.9 t ha-1) vardı. Genel performans göz önüne alındığında, BARI Gom-28 önde gelen çeşitli ısı stres ardından BARI Gom-27 veya BARI Gom-26 için olabilir.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-4-number-6-june-2014-ijaar/

Leave a Reply