An Education Blog

word direction logo

Berkesan penggunaan dan pengurusan alam sekitar daripada Abu terbang sebagai bahan juzuk geoliner- (Malay)

Neha Shreya, Biswajit Paul

Centre of Mining Environment, Department of Environmental Science & Engineering, Dhanbad- 826004, Jharkhand, India

Key words: Environment pollution control, Fly ash, Geoliner, ICP-MS analysis, Leaching analysis, Municipal solid waste management.

ABSTRAK
tee17_7__original.1317Abu Terbang merupakan satu hasil sampingan penapaian pembakaran arang batu. Ia secara amnya yang kelabu warna dan terdiri daripada kelodak – dan claysized sfera sayu. Ia dianggap sebagai bahan sisa pepejal dan berbahaya kepada kesihatan kerana ia menyebabkan penyakit-penyakit pekerjaan yang banyak. Salah satu kaedah terbaik untuk meminimumkan kesan tapak pelupusan Abu Terbang adalah untuk menggunakan secara sosial dan ekonomi seperti pengeluaran konkrit kerana sifatnya pozzolanic dan bersimen, atau dengan menggunakan aplikasi lain seperti bahan pembinaan geoliner. Konsep dan kepentingan Abu Terbang kerana geoliner yang pertama perlu mengoptimumkan dan menganalisis ciri-ciri Abu terbang untuk digunakan sebagai layak bahan liner. Salah satu faktor, yang perlu menjadi kajian pembentukan geoliner, ialah pencemaran geoliner yang berpotensi. Oleh kerana bahan dengan bahan cemar berpotensi tidak boleh digunakan sebagai bahan liner. Air leaching melalui analisis ICPMS mendedahkan bahawa semua unsur-unsur yang dikesan berada di bawah standard India air minuman. Justeru, Abu terbang boleh digunakan sebagai bahan pembinaan geoliner dan alternatif untuk pengurusan sisa di India.

Leave a Reply