An Education Blog

word direction logo

Biologi dan berkembangan obor boleh dimakan (Crambione mastigophora) di Saleh Bay, Indonesia- (Malay)

Evron Asrial, Arief Prajitno, Edi Susilo, Gatut Bintoro

Fisheries and Marine Science Faculty, University of Brawijaya, Malang, East Java, Indonesia

Fisheries Faculty, University of 45, Mataram, West Nusa Tenggara, Indonesia

Fisheries and Marine Science Faculty, University of Brawijaya, Malang, East Java, Indonesia

Key words: Scyphozoan, Temperature, Hydrological system, Pond, Fishing.

jelliesABSTRAK
Obor-obor boleh dimakan (scyphozoan) merupakan salah satu sumber perikanan pantai di Indonesia yang mempunyai nilai ekonomi kerana telah dieksport ke beberapa negara di Asia Timur. Kajian berkaitan dengan sumber yang scyphozoan di perairan Teluk Saleh telah dilaksanakan pada 01 September 2014 15 Disember 2014. Kajian ini bertujuan adalah untuk mengetahui puncapunca fenomena mekar scyphozoan dengan yang hidup dan membesar di Saleh Bay. Penulis melawat lokasi kajian sebanyak empat kali untuk mendapatkan data dan maklumat yang scyphozoan, dan mewawancara nelayan-nelayan tempatan. Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan, dan juga menggunakan kaedah pensampelan, dialog, dan dokumentasi bagi mengumpul data. Data primer dikumpulkan dengan persampelan rawak mudah. Untuk analisis data menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Scyphozoan tersebut (104 ind) dan data siri masa telah digunakan sebagai bahan-bahan penyelidikan. Peralatan utama adalah pasangan skala, pembaris dan kamera. Pengelasan scyphozoan adalah kelas Scyphozoa, spesies mastigophora Crambione MAAS 1903. Sehingga kini, adegan mekar C. mastigophora adalah satu-satu masa dalam setahun biasanya pergi lima bulan tempoh September-Disember, ia dipengaruhi oleh perbezaan suhu perairan (SST, SBT). Manakala percambahan scyphozoan dipengaruhi oleh sistem hidrologi, udang kolam, Memancing yang menyalahi undang-undang, overfishing dan tangkapan-keupayaan scyphozoan penangkapan ikan. Bagi muffle kadar mekar, tindakan yang boleh diterima adalah penghutanan semula bakau, pemindahan terumbu karang, udang budaya sekatan dan rondaan intensif laut mengambil tindakan terhadap pelakon ikan haram dan merosakkan memancing.
Get the original articles in Source: Volume 6, Number 6, June 2015 – JBES

Leave a Reply