An Education Blog

word direction logo

Büyüme, tohum farklı azotlu gübre oranlarının etkisi verim, verim bileşenleri ve kolza (Brassica napus L.), Suudi Arabistan kurak ortam altında kalitesini- (Turkish)

Samir G. Al-Solaimani, Fahad Alghabari, Muhammad Zahid Ihsan

Department of Arid Land Agriculture, Faculty of Meteorology, Environment & Arid Land

Agriculture, King Abdulaziz University P.O. Box 80208, Jeddah: 21589, Saudi Arabia

Key words: Canola, Nitrogen fertilizer, Yield, Quality.

Soyut
112210_oilseed_flowerKolza (Brassica napus L.) dikilmiş iki ardışık mevsim (2004-05 ve 2005-06) kurak arazi tarım araştırma istasyonu, Kral Abdul Aziz Üniversitesi, Hada Al-farklı azotlu gübre oranlarının etkisini belirlemek için Sham (0, 60, 120 ve 180 kg N/ha) verim, verim bileşenleri ve tohum kalitesi bitki büyüme üzerinde tohum. Azot üç eşit bölmeleri, 2 hafta, 4 hafta ve her ürün sezonunda dikim sonra 8 hafta uygulandı. Dört çoğaltmalar ile randomize tam bloklu tasarım kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analiz sunulan 180 kg N/ha oranında azot diğer N oranları hakim 120, 60, 0 kg N/ha bitki büyüme, verim ve kalite parametreleri dışında tohum petrol 120 Kg N/ha düzeyi daha yüksek içerik. Bitki yüksekliği % 59, %112 şube sayısında, %111 meyve/bitki sayısında, 1000 tohum ağırlık olarak % 87’si ve ham protein içeriği % 19 genel bir iyileşme 180 Kg için N/ha belgelenen. Tam tersine 180 Kg N/ha 120 Kg N/ha taşıyarak yağ içeriği % 5’lik bir azalma kaydedildi. Geçerli sonuçları N 180 kg/ha bir hızda azotlu gübre, Suudi Arabistan kurak arazi koşullarında kanola ekimi için en iyi düzeyde olarak kabul edilecek önerdi.

Leave a Reply