An Education Blog

word direction logo

Ca un roman absorbant în îndepărtarea vopselei Bromo timol albastru din soluții apoase de fabricatie a perovskit de tip oxid nano pulbere- (Romanian)

Zohreh Zaman, Haman Tavakkoli

Department of Chemistry, College of Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

Key words: Nanopowder, Perovskite-type oxide, Bromo thymol blue, Isotherm.

Rezumat

pH INDICATOR: BROMOTHYMOL BLUE 3 different solutions (l.to r.) Ammonium chloride solution (yellow) pH 5-5.5.  Ammonium acetate solution (blue-green) pH 7.  Sodium acetate solution (blue) pH 9.

Nanoparticule de perovskit de tip Gd0.5Ca0.5CrO3 a fost investigat pentru capacitatea sa de a efectua ca un potrivite sorbent pentru anionici colorant din soluție apoasă. Nanoperovskite au fost caracterizate folosind difracţie de praf cu raze x (Microstructura), Fourier transform (FTIR) spectroscopie în infraroşu şi scanare microscopie electronică (SEM). Efectele unor factori diverse experimentale; doza adsorbante, contact timp, pH-ul şi colorant concentrarea au fost studiate folosind tehnica de lot. Experimentale rezultate indică faptul nanopowder pregătit de Gd0.5Ca0.5CrO3 poate elimina 91.38 % BTB colorant în condiţii optime de exploatare, de o doză de 0,02 g, pH-ul 2, timpul de contact de 25 min si colorant iniţială concentratia de 50mg/L. adsorbția grupage au fost modelate de Langmuir, Freundlich, Temkin şi Dubinin-Radushkevich (D-R). Modelul Langmuir afişat cel mai potrivit pentru datele izotermice. Capacităţilor de adsorbţie maxim prezis au fost 300 mg/g pentru Bromo timol albastru (BTB) colorant. Rezultatele au arătat sorbţia cinetica BTB scoaterii din soluții apoase pe nanopowder bine cu modelul pseudo a doua comanda.

Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-4-april-2015-jbes/

Leave a Reply