An Education Blog

word direction logo

Các đặc tính hình Thái, giải phẫu và sinh lý học của đột biến lúa mì (Triticum aestivum L.) “Alibey” vùng đất thấp nhiệt đới- (Vietnamese)

Laela Sari, Agus Purwito, Didy Soepandi, Ragapadmi Purnamaningsih, Enny Sudarmonowati

Faculty of Agriculture, Bogor Agriculture University, IPB-Darmaga Campus, Bogor, 16168 Indonesia

Key words: performance, wheat (Triticum aestivum), mutant “Alibey”, EMS, tropical lowland.

Tóm tắt
sri_lanka_pitcher_plant_closeup_sinharajaThông tin hiệu năng cần thiết để xác định đột biến lúa mì đặc điểm đột biến trong các chương trình chăn nuôi của các hoạt động để tăng sản xuất. Mục đích của nghiên cứu này là để có được sự biến đổi mà có thể được sử dụng như là tiêu chí lựa chọn và có được một lúa mì đột biến thích nghi trong khu vực nhiệt đới. Nghiên cứu này được tiến hành trong thử nghiệm Sân vườn của SEAMEO-BIOTROP tại Bogor với khoảng 250 m. mực nước biển, trong khoảng thời gian tháng tư – tháng mười một năm 2013. Đột biến lúa mì sử dụng “Alibey” là người đột biến 16 M3 bắt nguồn từ resulteds từ phương pháp điều trị bằng cách sử dụng EMS. LC50 là lúc 0,1% EMS 60 phút. Dữ liệu được phân tích bằng cách sử dụng một loạt các phương pháp tăng cường thiết kế. Kết quả cho thấy rằng đột biến đã bị ảnh hưởng signifantly hình thái học được chỉ định bởi bốn nhân vật tức là dài xuất phát panicle, hạt trọng lượng/panicle, trọng lượng của 100 hạt giống và hạt giống trọng lượng/thực vật. Trong khi có là không có tác động đáng kể trong các nhân vật khác chín của hình thái tức là, Hoa thời gian, nấu ăn, thu hoạch, panicle chiều dài, chiều cao thực vật, số tillers, panicle số, và lá khu vực. Giải phẫu nhân vật xuất hiện trên lá dày và kích thước của stomata cho thấy các cấp độ khác nhau của sự khoan dung giữa thực vật đột biến (AB-0,1.60-1-7-1) và điều khiển. Đối với nhân vật sinh lý đã có sự khác biệt đáng kể trong số tiền cấp proline và glucose. Proline mức độ kiểm soát là 4,15 ug/g BB, trong khi đó ở đột biến “AB-0.1.60-3-16-1” đã là 263.47 μg/g BB, và rằng trong “AB-0.1.60-3-3-2” là 235.90 μ/g BB. Tương tự như vậy, mức độ glucose trong kiểm soát là 132.88 mg/ml, trong khi ở đột biến “AB-0.1.60-3-16-1” đã là 181.48 mg/ml, và rằng trong “AB-0.1.60-3-3-2” là 287.41 mg/ml.

Leave a Reply