An Education Blog

word direction logo

Các nghiên cứu phân loại của muỗi (Culicidae: Diptera) của huyện Narowal, Punjab – Pakistan- (Vietnamese)

Shoaib Rasool, Mian Inayatullah, Muhammad Akbar, Muhammad Ali, Shaukat Ali, Syed Arif Hussian Rizvi, Sujjad Hyder, Farida Begum, Ghulam Raza, Karamat Ali

Department of Entomology, University of Agriculture, Peshawar-Pakistan

Department of Environmental Sciences Karakoram International University,Gilgit-Baltistan, Pakistan

Department of Biological Sciences Karakoram International University, Gilgit-Baltistan, Pakistan

Key words: Diptera, Culicidae, Taxonomy, Key, District Narowal, Mosquitoes, Fauna.

Tóm tắt
diptera01aMục đích của nghiên cứu để khám phá các động vật muỗi của huyện Narowal của Punjab-Pakistan xây dựng các phím xác định. Các địa phương được chọn đã được truy cập một lần một tuần từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12/2013. Kết quả cho thấy rằng các mẫu vật thu thập được thuộc về 11 loài trong 4 chi của 2 phân họ. Các loài: Anophelinae: Anopheles nigerrimusGiles, 1900, Anopheles culicifaciesGiles, năm 1901, Anopheles stephensiListon, năm 1901, Anopheles jamesiiTheobald, năm 1901, Anopheles maculatesTheobald, năm 1901. Các loài Culicine bao gồm chi Culex withCulexepidesmusTheobald, năm 1910, CulexfatigansWiedemann, 1828, CulextheileriTheobald, 1903 andCulexvishnuiTheobald, 1901; chi Armigeresshowed Armigeres (Armigeres) obturbansWalk, 1860, Aedesshowed chỉmột loài Aedes (Aedes) albopictusSkuse, năm 1894. Phần giới thiệu, phân phối minh họa các phím để xác định tất cả các loài muỗi được tìm thấy huyện Narowal được trình bày.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-4-april-2015-jbes/

Leave a Reply