An Education Blog

word direction logo

Çalışma verimi üzerinde azotobacter ve biyo-fosfat gübre etkisi ve buğday verim bileşenleri- (Turkish)

Ghorban Ali Jafari, Khodabakhsh Panahi Kord Laghari, Kavoos Keshavarz

Department of Agriculture, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran and teacher of Education organization in Fars Province, Iran

Department of Agriculture, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran

Key words: Azotobacter, Bio-phosphate, Wheat.

Soyut
wheatVerim üzerinde Azotobacter ve biyo-fosfat gübre etkisi ve buğday verim bileşenleri değerlendirmek için 2012-13 yağmur beslemeli koşullarında Noor Abad, Fars Eyaleti, Iran sırasında bir deney yapılmıştır. Faktöriyel test dört çoğaltmalar bir randomize tam blok tasarımı (RCBD) gerçekleştirilmiştir. İlk faktör dahil Azotobacter tedavi iki düzeyde (hiçbiri Azotobacter ve Azotobacter tüketimi “200 gram hektar başına”) ikinci faktör biyo-fosfat (hiçbiri biyo-fosfat ve biyo-fosfat tüketimi “hektar başına 100 kg”). Pedological test sonra tohum dan araştırma merkezlerinin hazırlanan ve araziler tasarlanmıştır dikilmiştir. Bitki uzunluğu, sivri metrekareye tahıl spike, bin tohum ağırlığı, çalı, biyolojik verim ve tahıl verim ücret üzerinde tillers sayısı sayısı sayısı ölçülen özellikleri içerir. Varyans analiz sonuçları Azotobacter ve biyo-fosfat etkileşimi kök yüksekliği, sivri metrekareye tahıl spike ve tahıl verim düzeyi %1 başına sayısı sayısı üzerinde önemli etkisi olduğunu göstermiştir. En yüksek tane verimi ve biyolojik performansı incelenen bitki N2P2 tedavi (etkileşim Azotobacter ve biyo-fosfat) gözlenmiştir. Biyolojik verim ve tahıl buğday, yağmur beslemeli verimini artırmak amacıyla bizim sonuçlarına göre Azotobacter ve biyo-fosfat kullanarak ekimi alanlarda iklim NurAbad için benzer koşullar önerilir.

In English: http://www.innspub.net/wp-content/uploads/2015/01/IJB-V6No2-p380-388.pdf

Leave a Reply