An Education Blog

word direction logo

Caracteristicile de Mineralogie, petrografie şi texturi de roci în zona de munte mata, la sud de Jiroft- (Romanian)

H.Malek Mohammadi, R. Zarei Sahamiye, M. R. Jafari, M. Vossoughi Abedini

Department of Geology, Science and Research Branch, Islamic Azad University (IAU), Teheran, Iran

Department of Geology, Lorestan University, Lorestan, Iran

Department of Geology, Tehran branch, Islamic Azad University (IAU), Tehran, Iran

Department of Geology, Science and Research Branch, Islamic Azad University (IAU), Tehran, Iran

Key words: Jiroft, Diabase, Ophitic, Porphyric texture, Intersertal.

Rezumat
Jiroft-DamSud Jiroft roci din zona de munte Mata compoziţiei chimice și mineralogie împărţite în trei grupuri: bazalt, onix şi diabase. La vârsta de aceste roci este atribuită Jurassic inferioară. Zona de studiu este situat la 75 km de SW Jiroft în provincia Kerman si Mata sat este satul cel mai apropiat la acesta. Neozoic conţin piroxenul şi plagioclaz. Aceste roci bazalt au o textura porphyric cu microlitic de sticlă Matrix. Al doilea tip de rock în zona de studiu este diabas şi mineralogie sale inclusiv piroxenul şi plagioclaz. Aceste roci au intergranolar şi intersertal textura. Al treilea tip de roci în acest domeniu, în ceea ce priveşte petrografice este ophitic onix cu mineralogie inclusiv piroxenul, plagioclaz şi minerale minore. Textura de acest trotuar este textura porphyric cu matrice cu bob mediu.

Leave a Reply