An Education Blog

word direction logo

Archive for the 'Entrepreneurs and Investment' Category

স্তন ক্যানসার প্রতিরোধে ৭টি পরামর্শ

স্তন ক্যানসার অত্যন্ত প্রচলিত একটি ক্যানসার। গবেষণায় বলা হয়, গত ২৫ বছরে ভারতীয় নারীদের স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার পরিমান অনেক বেড়েছে। এই ক্যানসারের প্রবণতা গ্রামের থেকে শহুরে নারীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। বংশগত কারণ, জীবনযাপনের ধরন, পরিবেশগত কারণ ইত্যাদি স্তন ক্যানসারের জন্য দায়ী। কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিলে স্তন ক্যানসার থেকে অনেকটাই দূরে থাকা যায়। ভারতীয় […]

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến lối sống của phụ nữ nông thôn ở Iran: một nghiên cứu trường hợp tại khu vực làng-Mamasani fahimiyan- (Vietnamese)

Ali Shamsoddini, Sareh Shojaee Department of Geography, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran Department of Psychology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran Key words: Lifestyle, Gender norms, Economic-social base, Religious, Fahimiyan village. Tóm tắt Hành vi của phụ nữ và cách họ giao tiếp với nhau là một số mô hình văn hóa […]