An Education Blog

word direction logo

Cechy charakterystyczne mineralogii i petrografii tekstury skał w obszarze górskim mata, Południowa Dżiroft- (Polish)

H.Malek Mohammadi, R. Zarei Sahamiye, M. R. Jafari, M. Vossoughi Abedini

Department of Geology, Science and Research Branch, Islamic Azad University (IAU), Teheran, Iran

Department of Geology, Lorestan University, Lorestan, Iran

Department of Geology, Tehran branch, Islamic Azad University (IAU), Tehran, Iran

Department of Geology, Science and Research Branch, Islamic Azad University (IAU), Tehran, Iran

Key words: Jiroft, Diabase, Ophitic, Porphyric texture, Intersertal.

Streszczenie
6Południowej Dżiroft skał w obszarze górskim Mata mineralogii i skład chemiczny podzielone na trzy grupy: bazalt, gabro i diabaz. Wiek tych skał jest przypisane do dolnej jury. Obszar badań znajduje się w odległości 75 km od SW Dżiroft w prowincji Kerman i wieś Mata jest najbliżej położona do niego. Bazaltów zawierają pirokseny i plagioklazu. Te skały bazaltowej mają porphyric tekstury z microlitic do szkła matrycy. Drugi rodzaj skał w obszarze badań jest diabas i jego mineralogii, pirokseny i plagioklazu. Skały te mają intergranolar i intersertal. Trzeci rodzaj skały w tej dziedzinie, pod względem petrografii jest gabro ophitic z mineralogii tym piroksen, plagioklazu oraz drobne minerałów. Tekstura ta gabro jest porphyric tekstura średnioziarnistego matrycy.

Leave a Reply