An Education Blog

word direction logo

Cechy fizyczne i przeciwutleniacz badania bael (Aegle marmelose) germplasm dostępnych w regionie południowo-zachodnim Bangladeszu- (Polish)

Suborna Sarker, Prosanta Kumar Dash, Md. Abdul Mannan

Agrotechnology Discipline, Life Science School, Khulna University, Khulna-9208, Bangladesh

Key words: Antioxidant, Germplasm, Edible, Raw and Dry.

Streszczenie
Genetic diversity in a germplasm collection of rice at NARCPrac badawczych została przeprowadzona do określenia fizycznej charakterystyczne i przeciwutleniacz analiza germplasm bael (Aegle marmelose) zebrane z Bangladeszu, w regionie Midi Pyrénées w kwietniu do września 2014. Eksperyment przeprowadzono w całkowicie losowo Design (CRD) z trzech replikacji. Zaobserwowano znaczne zróżnicowanie między germplasm w odniesieniu do cech owoców. Najwyższe wartości znaleziono w germplasm nr 5 w odniesieniu do całkowitej masy owoców, owoców szerokość, skóry masy i wagi pulpy wśród 7 germplasm wybranych. Najniższe wartości znaleziono w germplasm nr 1 w odniesieniu do całkowitej masy owoców, owoców długość, szerokość owoców, masy skóry, grubość skóry, waga materiału siewnego, liczba nasion i masy wagi. Germplasm nr 3 dał najwyższą liczbę nasion i że był najniższy w germplasm nr 1. Średnia jadalnych części był 68.82% i średniej części niejadalnych 32.22%. Najwyższej części jadalne (75.72%) została nagrana z germplasm nr 5 i najniższa (60.64%) od germplasm nr.3. Przeciwutleniacz oznaczanie surowego miąższu próbki i próbki wody poprasowej przeprowadzone w stężeniu 50% inhibicji (IC50). Z badania badań okazało się, że próbki surowego miąższu miał stosunkowo kochanka IC50 wartości niż suszone masy próbki tj surowej masy próbki zawierają stosunkowo wyższe stężenie przeciwutleniaczy niż wysuszone próbki. Dla surowego miąższu najwyższą wartość IC50 próbki został znaleziony w germplasm nr 2 (92) i najniższej wartości znaleziono w Germplasm nr 7 (25 μg/ml). Dla próbki wody poprasowej najwyższą wartość IC50 został znaleziony w germplasm nr 2 (330 μg/ml) i najniższa wartość germplasm nr 7 (100 μg/ml). Tak, najwyższą zawartością antyoksydantów został znaleziony w germplasm nr 7, ponieważ wartości IC50 germplasm nr 7 był najwyższy zarówno w warunkach surowych i suche.

Leave a Reply