An Education Blog

word direction logo

Çeşitlilik dağıtım analizde Minthostachys verticillata Epling (Griseb) (Ballıbabagiller) (peperina) nüfus tarafından EST-SSR işaretleri- (Turkish)

Marcos Bonafede, Valeria Marsal, Martín Arteaga

Instituto de Recursos Biológicos, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, CIRN-INTA Hurlingham, Buenos Aires, Argentina

Soyut
Genetik analiz Minthostachys verticillata nüfus arasında yürütülen bir değişkenlik Arjantin’in Merkezi ve kuzeybatı bölgesinde toplanan. dokuz konumlardan 93 bitkiler PCR tarafından analiz edildi, gelişmekte olan EST-SSR astar Mentha spp. AMOVA analiz veritabanından değişkenliği nüfus içindeki (%7 vs % 93) arasında daha yüksek ortaya. Polimorfik loci en yüksek yüzdesi Peder Monti (% 75) ve Cortaderas (%70.83) konumlara denk. Üç grup coğrafi degrade aşağıdaki küme analizi ile tespit edilmiştir. Bu çalışmada bulundu genetik değişkenliği önceki çalışmalarda temsil fitokimyasal değişkenlik büyüktür.

Leave a Reply