An Education Blog

word direction logo

Çiçekleri DT2000 Vietnam paslanmaya dayanıklı yeteneği ile gelen soya yaprak proteinlerin proteomik karakterizasyonu- (Turkish)

Vu Thanh Tra, Tran Thi Phuong Lien, Chu Hoang Mau

Thai Nguyen University, Vietnam

Institute of Biotechnology, Academy of Science and Technology, Vietnam

Key words: Leaf proteins, Phakopsora pachyrhizi Syd., proteomics, soybean, rust-resistant ability.

Soyut
9bd7f5Son zamanlarda, proteomik bitki hücrelerinde Proteom tanımlama için en umut verici ve güçlü araçlarından biri haline gelmiştir. Bu çalışmada, proteomik yaklaşım çözümlemek ve soya yaprak protein soya pas (Phakopsora pachyrhizi Syd.) dayanıklı soya çeşidinde DT2000 dan ayırdetmek için kullanıldı. Başlangıçta, dokuz bayat yaprak proteinler çeşidinde DT2000 çıkarılan ve iki boyutlu polyacrylamide Jel Elektroforez (2DE) tarafından ayrılmış. Toplanan protein noktalar, iki boyutlu nano-sıvı Kromatografi (LC) online birleştiğinde ile tandem kütle spektrometresi kullanılarak işlem görmüş, tripsin sindirilmiş ve analiz kesilmiş. Sonuçlar 119 protein noktalar 2DE jelleri bulunamadı gösterdi. Bunlardan, Tarõmõn DT2000 35 yaprak proteinler ile karakterize. Gene Ontoloji tarafından aşağıdaki gibi sınıflandırılmış saptanan proteinler dokuz fonksiyonel gruplar halinde: fotosentez (% 29), enerji (% 17), Glikoliz (%11), depolama (% 9), metabolizma (% 8), taşıma (% 8), transkripsiyon (% 8), hastalık/savunma (% 8) ve bilinmeyen (% 6). Özellikle, Tarõmõn DT2000 üzerinden 35 karakterize proteinler dışında savunma ve hastalık direnci ile ilgili üç proteinler keşfedildi. NanoLC ile kombine ve tandem kütle spektrometresi (ESI Q tuzak MSMS) ile birleştiğinde 2DE analiz bizim çalışmanın sonuçlarını belirtilen soya proteinleri tanımlanması için umut verici bir yaklaşımı oldu.

In English: http://www.innspub.net/wp-content/uploads/2015/01/IJB-V6No2-p468-477.pdf

Leave a Reply