An Education Blog

word direction logo

Ciri-ciri fizikal dan antioksidan cerakin daripada germplasm bael (Aegle marmelose) yang disediakan di kawasan Barat Bangladesh- (Malay)

Suborna Sarker, Prosanta Kumar Dash, Md. Abdul Mannan

Agrotechnology Discipline, Life Science School, Khulna University, Khulna-9208, Bangladesh

Key words: Antioxidant, Germplasm, Edible, Raw and Dry.

ABSTRAK
ba095b73-0f7d-4a32-8f48-81d9dbc132f8_kiembakkensla2010_490x330Kerja-kerja penyelidikan yang telah dijalankan untuk menentukan cerakin ciri-ciri dan antioksidan yang fizikal germplasm bael (Aegle marmelose) yang dikumpul dari Wilayah Selatan-Barat Bangladesh semasa April untuk September 2014. Eksperimen telah dijalankan di sebuah benar-benar dwipihak Reka bentuk (CRD) dengan tiga replications. Satu variasi yang ketara antara germplasm berkaitan dengan ciri-ciri buah-buahan ini telah dipatuhi. Nilai yang tertinggi terdapat di germplasm No. 5 berkenaan dengan jumlah berat buah-buahan, buah-buahan lebar, berat kulit dan pulpa berat antara germplasm terpilih yang 7. Nilai terendah yang terdapat di germplasm No.1 bagi jumlah berat buah-buahan, buah-buahan panjang, lebar buah-buahan, kulit berat, ketebalan kulit, berat biji, jumlah berat biji dan pulpa. Germplasm No. 3 memberikan bilangan benih dan itu adalah yang terendah di germplasm No. 1. Bahagian boleh dimakan purata adalah 68.82% dan purata-tidak boleh dimakan sebahagian 32.22%. Bahagian boleh dimakan (75.72%) yang tertinggi direkodkan daripada germplasm No. 5 dan yang paling rendah (60.64%) daripada germplasm No.3. Antioksidan penentuan sampel pulpa mentah dan kering pulpa sampel yang dijalankan dari segi kepekatan perencatan 50% (IC50). Ia diturunkan daripada kajian sampel pulpa mentah itu mempunyai perbandingan nilai Kekasih IC50 daripada dikeringkan pulpa sampel iaitu pulpa mentah sampel mengandungi kepekatan antioksidan yang agak tinggi daripada sampel yang kering. Bagi pulpa mentah nilai IC50 tertinggi sampel telah didapati dalam germplasm No. 2 (92) dan nilai terendah adalah didapati di Germplasm No. 7 (25 μg/ml). Bagi sampel pulpa kering nilai IC50 tertinggi telah didapati dalam germplasm No. 2 (330 μg/ml) dan nilai terendah yang ditemui di germplasm No. 7 (100 μg/ml). Jadi, kandungan antioksidan tertinggi didapati di germplasm No. 7 kerana nilai IC50 germplasm No. 7 adalah yang tertinggi kedua-duanya dalam keadaan mentah dan kering.

Leave a Reply