An Education Blog

word direction logo

Czasowe trendy w fenologiya i demograficzne stan populacji modesta akacja w Malakand dywizji, Pakistan- (Polish)

Zahid Muhammad, Nasrullah Khan1, Atta Ullah

Laboratory of plant Ecology, Department of Botany University of Malakand Dir Lower, Pakistan

Key words: Malakand division, Acacia modesta population, Demography, Phenology.

Streszczenie
swat_456749436_23e8da03e5Ludność Arabska modesta była monitorowana na demograficzne i fenologiya celów w dywizji Malakand Pakistanu w 2013. Studium tereny znajdowały się na stokach wzgórz, otwarte groby z 593 do 1185 metr wysokości. Gęstość, wysokości i średnicy odnotowano dla każdego drzewa w wszystkie stoiska i ich dynamiki populacji jak tabela statyczna życia, wersety średnica/wysokość krzywej gęstości zostały obliczone. Gęstość średnicy łuk był odwrotnej J w kształcie reprezentujących regeneracji zrównoważonego stanu populacji. Śmiertelności sadzonka był 71%, podczas gdy średnia długość życia była wyższa o sadzonki wśród wszystkich innych etapach. W tabeli życia stanowią że etapie jest najkrótszy etap życia i tylko 21% populacji sadzonka rozwijają się w sadzonki etapie. Fenologiczne badania wykazały, że liście formacja zaczyna się w marcu podczas kiełkowania kwiat w czerwcu. Liści i strąków senesces rozpoczyna się w listopadzie i grudniu. Celem badania było zwrócić uwagę w kierunku struktura ludności, obecny i przyszły stan akacja modesta ludności na ochronę i zarządzanie perspektywy.

Leave a Reply