An Education Blog

word direction logo

Đặc điểm của gia súc nuôi, đàn thành phần và biểu hiện của khí hậu thay đổi ở đô thị Banikoara và ở Benin- (Vietnamese)

Katé S.; Houndonougbo P. V.; Tougan U. P.; Tchobo A.; Gounou N. ; Ogodja O. J.; Tinte B.; Ogouwale E.; Diarra S.; Sinsin B. A.

Institut National des Recherches agricoles du Bénin (INRAB), Republic of Benin

Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi, Republic of Benin

Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi de l’Université d’Abomey-Calavi, Republic of Benin

Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), Republic of Benin

Faculté des Lettres, des Arts et des Sciences Humaines de l’Université d’Abomey-Calavi, Republic of Benin

Université du Mali/Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée de Katibougou, Republic of Mali

Key words: Banikoara, Benin, cattle production, climate change signs, herds composition.

Tóm tắt
cattle-farming-for-beginners-e1448821087842Hiện nay nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá hệ thống chăn nuôi, đàn cấu trúc của các trang trại gia súc thay đổi khí hậu đô thị Banikoara. xuất hiện rằng đa số nông dân từ nhóm sắc tộc Fulani của 46 tuổi kết hôn. Nông trại chăn nuôi các hoạt động chính của họ. Các loại cây trồng chính sản xuất bao gồm ngô, lúa miến, bông. Reared loài động vật bao gồm trâu, , , cừu, lợn, guinea fowl với ưu thế của (p < 0,05). Các giống gia súc khai thác Borgou, Somba Zebu Peulh, Barougoudji, Bororo, Kiwali Kétégui với một ưu thế của gia súc Borgou (p < 0,001). Hệ thống súc kiểu truyền thống. Báo cáo tuổi tại căn cứ Đẻ lứa đầu tiên dao động từ 2,5 đến 4 tuổi. Căn cứ Đẻ lứa khoảng biến động giữa 8 13 tháng. Sản xuất sữa hàng ngày tốt nhất cho mỗi con bò đã được báo cáo quận 5 (8,38 lít) sản lượng thấp nhất thu được khu vực 1 (p < 0,05). Tuổi thọ của các loài động vật khác nhau từ 8 đến 14 tuổi. Tiêu chí lựa chọn sử dụng trong sự lựa chọn của gia súc sinh sản của nông dân các áo khoác màu, định dạng, y tế, kích thước của chân tay conformation của tay chân. Các biểu hiện sự thay đổi khí hậu đô thị của Banikoara đã được báo cáo như là hạn hán thường xuyên, gió mạnh, nhiệt quá mức, scarceness mưa lũ lụt thường xuyên, từ chối của mục vụ sản xuất, overgrazing, giảm tài nguyên nước dư lượng cây trồng thu hẹp hành lang.

Leave a Reply