An Education Blog

word direction logo

Determinarea sensibilităţii mediului de mangrove pădurilor la Hara zona protejata- (Romanian)

Mohsen Dehghani, Abdolreza Karbassi

Department of the Environment, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran

Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran

Key words: Coastal, Marine Pollution, Environmental Sensitivity, Mangrove Forest, Hara Protected Area.

Rezumat
langkawi-mangrove-forest-and-eagle-watching-tour-in-langkawi-139554Hara protejat zona, una din ecosisteme marine costiere, are o importanţă atât de mult prin diversitatea biologică acoperite de păduri de mangrove. Caracteristicile unice ale acestei zone au dus la rapidă expansiune urbane, rurale, industriale şi de turism şi posedă o importanţă economică şi socială. Acest studiu a fost efectuat în ordinea toanalyze calitatea parametrilor fizico-chimice ale apelor de suprafață și metale grele din sedimente prin selectarea 27 staţiile de prelevare de probe în anul 2011. Rezultatele studiului s-a dovedit diferența dintre parametrii de măsurare de măsurare în 4 luni (februarie, mai, August şi noiembrie) este cea mai mare parte considerabil. În plus, parametrii de măsurare în staţiile de nord a zonei protejate Hara era cea mai mare parte mai mult decât regiunile Sud centrale, care ar fi cauza densitatea populaţiei şi activităţi industriale în această zonă.

Leave a Reply