An Education Blog

word direction logo

Dochodzenie w sprawie nieprawidłowości w prawo własności przemysłowej w przepisy prawa celnego- (Polish)

Zahra Mohammadi, Omid Ghasemi

Department of Law Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Khouzestan, Iran

Department of Law Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

Key words: Industrial property, Customs rules, Economy, Criminal procedure.

Streszczenie
vWGwFXH_maincaimi19sPrawo własności przemysłowej jest uważana za błąd ekonomicznych, technologicznych, handlowych i prawnych. Biorąc pod uwagę szeroki wachlarz tych aren ten problem ma szczególną pozycję i znaczenie w śródlądowych i międzynarodowych konkursach. W Iranie ogólne zasady nie wystarczające, aby zrekompensować straty do własności przemysłowej. Dlatego bardzo ważne jest wsparcie własności przemysłowej. Wydajność różnych obligacji stosowane do zapewnienia tego wsparcia. Ta więź jest konsekwencją zniesienia zobowiązań cywilnych stosowane do osób, które naruszają prawa własności przemysłowej, Pogoda ze względu na naruszenie tajemnicy przemysłowej i handlowej lub planów. Ponieważ prawo własności przemysłowej jest związane z celnego i stosowane w luzu, zawieszenia lub zatrzymanie towarów, odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych i wydajności obligacji własności przemysłowej ma być uznana za.

Leave a Reply