An Education Blog

word direction logo

Dochodzenie w sprawie różnorodności genetycznej niektórych genotypów pszenicy durum i chleb, za pomocą markerów SSR- (Polish)

Reza Mir Drikvand, Goodarz Najafian, Elham and Aram Salahvarzi

Department of plant breeding, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran

Cereal Chemistry and Technology Unit, Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran

Key words: Wheat, Genetic diversity, SSR marker, PIC.

Streszczenie
ucdavisreveaRóżnorodność jest bardzo ważne dla celów hodowlanych, ponieważ wąskie podstawy genetyczne genowych jest bardzo podatne na stres biotycznych i abiotycznych. Różnorodności genetycznej 40 pszenicy genotypy oceniono 30 podkłady SRR, że wszystkie z nich były generowane ułożone zespołów. Całkowicie 71 allele (wahał się od 2 do 4 allele za każdy locus) było odróżnić. Treść informacji polimorficzna (PIC) na wszystkie podkłady SSR została obliczona. Najwyższy (0.77) i najniższa wartość (0,13) PIC był odnosiły się do Xbarc352 i Xcfd56 podkłady, odpowiednio. Według podobieństwa macierzy wartość podobieństwa genetycznego wahały się od 0,18 do 0,95 ze średnią 0.48. Najniższym i najwyższym podobieństwa genetycznego zaobserwowano między Sistan i Arg (chleba pszenicy, nie 27 i 28), Karkheh i Behrang (pszenicy Durum, nr 35 i 38) genotypów odpowiednio. Nieważonej para grupy Metoda średniej arytmetycznej (UPGMA), oparte na podobieństwie Jaccard klastrowanie formie dendrogram z grupy trzech genotypów. Klastrowanie nieco był wyróżniającą durum i chleba pszenicy. Zasada koordynacji analizy (PCA), 2D Działka została potwierdzona wynikami analizy skupień. Korelacja Cophenetic pokazał, że dane molekularne i klastra został odpowiadał. Stwierdzono, że SSR znacznik był nadaje się do oceny różnorodności genetycznej w pszenicy genotypów i tej różnorodności genetycznej mogą być używane w hodowli programy pszenicy.

Leave a Reply