An Education Blog

word direction logo

Dochodzenie w sprawie wpływu nano zeolitu i nadmanganianu potasu na przedłużenie trwałości i jakości czerwony pyszne jabłko- (Polish)

Fereshteh Khosravi, Mahdyeh Khosravi, Elnaz Pourseyedi

Department of Chemistry, Faculty of Science, Kerman Branch, Islamic Azad University Kerman, Iran

Department of Chemical engineering, Faculty of Science, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

Department of Pharmacy, Kerman University of Medical Sscience, Kerman, Iran

Key words: apple, Nano zeolite, acidity, Brix, pH, weight loss.

Streszczenie
Red_AppleW chwili obecnej badania życia przedłużone Przechowywanie jabłek (Red Delicious) badane za pomocą nano cząsteczki zeolitu i nadmanganianu potasu. Kwasowość, całkowita zawartość rozpuszczalnych substancji stałych, zmierzono pH i utrata masy ciała. Obserwacje wizualne owoców podczas przechowywania zostały zbadane. Wyniki wykazały, że pH, zawartość rozpuszczalnych substancji stałych i owoców utrata masy wzrosła podczas składowania. Kwasowość owoców przechowywane z nano zeolitu był mniej obniżyły się w porównaniu nadmanganianu potasu. Wzrostu pleśni na konserwowane owoce z nano zeolitu było znacznie mniej po 45 dni składowania w stosunku do potasu permagenate.

Leave a Reply