An Education Blog

word direction logo

Działanie nitroprusydku sodu (SNP) na fizjologicznych i biologicznych odpowiedzi oliwne (Olea europaea cv. Conservolia) pod wpływem stresu wody- (Polish)

B.Elhami, F. Zaare-Nahandi, S. Jahanbakhsh-Godehkahriz

Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran

Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

Key words: Water stress, Sodium nitroprusside, Antioxidants, Proline, Water relations.

Abstrakcja
black-olivesDeficyt wody jest głównym stres środowiskowy, ograniczając rolnictwa na całym świecie poprzez wywoływanie fizjologicznych, morfologicznych i biochemicznych zmian w rośliny. Badanie to zostało przeprowadzone do zbadania roli ochronnej nitroprusydku sodu egzogenne (SNP) na łagodzenie stresu wody w olive (cv. Conservolia). Nasze wyniki wykazały, że deficyt wody (leczenie D2) znacznie zmniejszyć gs i RWC podczas wzrostu peroksydazy i polifenoli oksydazy aktywności i proliny treści w porównaniu z D1 leczenia. Jednakże, peroksydazy i polifenoli oksydazy aktywności, RWC i proliny treści zostały poprawione przez stosowanie SNP (dalej poziomy SNP). Również SNP leczonych rośliny wykazały niższe gs. Dlatego ustalenia sugerują, że leczenie SNP może służyć jako proste, praktyczne i niedrogie metoda modulacji negatywne skutki niedoboru wody w oliwek.

Leave a Reply