An Education Blog

word direction logo

Efectele de căldură tratarea de cereale orz pe Rumina DM degradarea folosind tehnica de saci de nailon- (Romanian)

Valiollah Palangi, Akbar Taghizadeh, Yousef Mehmannavaz and Hamid Paya

Member of Young Researchers Club, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran

Department of Agriculture , Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

Key words: barley grain, treated with 120º C heat and nylon bags.

Rezumat
barley grain-2Acest studiu a fost efectuat la determinarea valorii nutritive de cereale orz (ONU treateated şi tratate cu căldură de 120 de grade și C) folosind tehnica de sac de nailon mikeal ovine. Tractarea fistule mikeal oi cu medie BW 50.5±2.5 kg utilizate întrun design complet randomizate. Rumina DM dispariţia au fost măsurate 0, 4, 8, 16, 24, 36 şi 48 h. uscată degradabilitatea orz ONU treateated şi cereale tratate la 48 h au fost 73.62 şi 66.37%, au fost mai mari şi mai mici, respectiv, care a arătat diferenţe semnificative (p < 0,05). Rezultatele DM degradabilitatea caracteristici au arătat modelIII a fost cel mai potrivit pentru dispariţia de cereale DM orz.

Leave a Reply