An Education Blog

word direction logo

Efectul unor factori de mediu pe plante de distribuţie folosind metoda LFA (studiu de caz: Valuyeh vara rangeland provincia Mazandaran)- (Romanian)

Seyedeh Mohadeseh Ehsani, Gholamali Heshmati, Reza Tamartash

Department of Range land and Watershed Management, Gorgan Agricultural Sciences and Natural Resources University, Gorgan, Iran

Faculty of Range land and Watershed Management, Gorgan Agricultural Sciences and Natural Resources University, Gorgan, Iran

Faculty of Range land and Watershed Management, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran

Key words: Environmental factors, Distribution of vegetation, LFA, Valuyeh summer rangeland.

Rezumat
Obiectivul principal al acestui studiu este de a ancheta factorii de mediu eficient pe distribuţia de specii de plante folosind metoda LFA în nord şi la sud de Valuyeh vara rangeland, Iran. Ambele aspecte în înălţime de 1600 la 2200 m folosit 14 transects la 50 de metri si 70 parcelele 1 × 1 de-a lungul realizarea și în direcția predominantă panta în aval faţă de zona. Se efectuează o sistematică eşantionare aleatorie şi specii de plante recunoscute în parcele. De asemenea, a ridicat 11 parametri de suprafata solului, precum acoperirea solului, bazale baldachin capacul, gunoi capacul, Cryptogam capacul, crusta rupt-ness, eroziune tip & severitate, materiale de Deposited, sol Rugozitatii, suprafata rezista. Apoi analiza DCA şi CCA este folosită pentru a determina efectele factorilor de mediu asupra distribuţiei de vegetaţie. Rezultatul a arătat factorii importanţi afectiv pe distribuţia de vegetaţie în două Nord şi Sud aspect sunt altitudinea, panta şi stabilitatea respectiv.

Leave a Reply