An Education Blog

word direction logo

Effect of polishing and washing on germination quality and viability of sugar beet seed – (Polish)

Ghasem Tohidloo, Dariush Fathollah Taleghani, Sanaz Chegini, Mohammad Ali Chegini, Farzad Paknejad, Ali Habib Khodaie, Mohammad Nabi Ilkaee, Farid Golzardi, Fatemeh Jalili

Department of Agronomy and Plant Breeding, Collage of Agriculture and Natural Resources, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Alborz, Iran

Sugar Beet Seed Institue, Karaj, Alborz, Iran

Young Researchers and Elite Club, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

Key words: Sugar beet seed, germination, polish, washing, viability.

Streszczenie
Sugar-Beet-SeedsWpływ materiału siewnego, polerowanie, jak również mycie zrobiono, aby zobaczyć jakość kiełkowania nasion buraka cukrowego. W tym celu przeprowadzono eksperyment czynnikowy trzy w randomizowanym całkowicie projektowania w warunkach laboratoryjnych. Pierwszym czynnikiem było sześć ilości materiału siewnego do polerowania (0, 5, 10, 15, 20 i 25% usuwanie sierści nasiona lub tarcie). Drugim czynnikiem zawiera siedem poziomów czas trwania (0, 30, 60, 90, 120, 150 i 180 minut) do mycia wodą destylowaną. I trzecim czynnikiem był żywotności nasion po polerowania i mycia, gdzie ich zdolność kiełkowania był testowany natychmiast po tych zabiegach, jak również po przechowywanie ich w temperaturze pokojowej przez sześć miesięcy. Eksperyment był uruchomić zarówno w laboratorium. Wyniki wykazały, że kiełkowania cechy miały znaczny wpływ zarówno przez polskich nasion i mycia. Polerowanie w ilości 10 i 15% wzrósł procent kiełkowania. Mycie z nasion dla 60150 minut również poprawa procent kiełkowania jak również. Dochodzenie w sprawie rentowności wykazał, że nie ma znaczącej różnicy zaobserwowano między czasem przechowywania po zabiegach.

Source/In English: http://www.innspub.net/wp-content/uploads/2015/01/IJB-V6No2-p209-215.pdf

Leave a Reply