An Education Blog

word direction logo

Eficienţă de coagulanţi diferite în pretratarea de compostare plante levigatului- (Romanian)

Amir Hossein Mahvi, Ghasem Kiani feizabadi, Mohammad Hadi Dehghani, Sajad Mazloomi

School of Public Health and Center for Environmental Research, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Department of Environmental Health, Faculty of Health, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

Key words: Leachate, Compost, Coagulant, Pretreatment.

Rezumat
compost-pileLevigatului este un factor de poluare importante rezultate din plante de compostare. Metoda aplicată pentru tratarea levigatului este extrem de dependentă de caracteristicile levigatului. Una dintre metodele cele mai comune şi mai simplă este folosind procesul de coagulare. Acest studiu a avut ca scop comparaţi eficienţa coagulanți diferite, care includ sulfat feros, clorură ferică, poli feric sulfat, piatra de alaun si poly clorură de aluminiu împreună cu două anionici si cationici comerciale Co-coagulanţi (K350CF şi LT25) în eliminarea consumul chimic de oxigen (CCO) şi total solide suspendate (TSS) la levigatului generat întro instalație de compost. Au fost prelevate probe de levigat la Isfahan iazuri de colectare leachate´s de compostare. În acest studiu, experimente de borcan de testare au fost efectuate pentru a determina condiţiile optime pentru eliminarea COD şi TSS, doza eficace, pH-ul optim şi coagulant cele mai convenabile. Conform rezultatelor, poli sulfat feric a dus la eliminarea COD şi TSS mai mare la pH = 11, cu 2 g /L de coagulant. La această condiţie experimentale, COD şi TSS îndepărtarea eficienţă s-au obţinut 49 % și 51 % respectiv. Rezultatele au arătat, de asemenea, utilizarea K350CF şi LT25 împreună cu coagulanți poate îmbunătăţi COD şi TSS îndepărtarea şi PFS împreună cu K350CF au avut cea mai mare eficienţă de eliminarea. Pe baza rezultatelor obţinute, se poate afirma coagulare-floculare poate fi folosit ca o pretratare simplu si eficient, în care se prelucrează compostare levigatului pentru tratamente mai bune şi mai convenabil în fazele următoare.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-6-june-2015-jbes/

Leave a Reply