An Education Blog

word direction logo

Ethnomedical herba dari Kampung orang asli Cikondang, Daerah Bandung Jawa Barat Indonesia- (Malay)

Billyardi Ramdhan, Tatik Chikmawati , Eko Baroto Waluyo

Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Bogor Agricultural University, Bogor, Indonesia

Biology Education Study Program, Faculty of Teaching and Educational Sciences Muhammadiyah University of Sukabumi, Sukabumi, Indonesia

Botany Division, Research Centre for Biology, Indonesia Institute of Sciences (LIPI), Cibinong, Indonesia

Key words: etnomedicine, Medicinal Plants, Cikondang Indigenous Village.

ABSTRAK
5Kajian ini melaporkan di sini adalah sebahagian daripada penyiasatan yang menyeluruh daripada Cikondangs etnobotani. Objektif kajian ini adalah untuk pengetahuan masyarakat dalam menggunakan tumbuh-tumbuhan untuk perubatan dan penyembuhan ejen di Kampung Indigenous Cikondang, Daerah Bandung. Emic dan beretika pendekatan telah digunakan untuk menggambarkan pengetahuan masyarakat bersama-sama dengan penerangan saintifik. Data pengetahuan masyarakat dalam menggunakan tumbuhan untuk ubat-ubatan dan agen penyembuhan yang dikumpulkan daripada responden seramai 87 keluarga dan 4 maklumat penting melalui teknik temuduga. Tumbuh-tumbuhan ubat-ubatan telah dikenal pasti di Pusat Penyelidikan biologi Bogoriense-LIPI Herbarium. Kegunaan komuniti Cikondang seramai 68 spesies perlu kepunyaan 39 keluarga bagi tumbuh-tumbuhan ubat-ubatan, dan Zingiberaceae yang paling banyak digunakan dalam keluarga. Bahagian tumbuhan yang lapan, yang digunakan untuk rawatan, adalah akar, tuber, rhizome, batang, kulit, daun, bunga dan buah-buahan. Daun adalah bahagianbahagian tumbuhan yang paling banyak digunakan untuk rawatan (29 spesis). Orang menggunakan beberapa kaedah untuk menyediakan herba, mendidih, menggelegak, mengisar, memerah keluar, mencarik, pembakaran, dan tanpa pemprosesan. Kaedah yang paling banyak digunakan adalah mendidih bahan-bahan (37 spesis). Berdasarkan kepada jenis penyakit, Cikondang masyarakat dikelaskan empat Kumpulan penyakit, penyakit iaitu Luaran, dalaman, penghadaman, pernafasan, pembiakan dan urogenital. Penyakit-penyakit luaran digunakan kebanyakan herba pelbagai (25 spesis).

Leave a Reply