An Education Blog

word direction logo

Etika kerja Islam peranan dalam penglibatan pekerja- (Malay)

Mojtaba Salmabadi, Hamid Fatehi, Mortezaheidari, Ali Asghar Mousavikia

Family Counseling, Allameh Tabataba’ i University, Tehran, Iran

Education Management, Allameh Tabataba’ i University, Tehran, Iran

School Counseling, Allameh Tabataba’ i University, Tehran, Iran

Medical Entomology, Research Assistant, Human Resources Planning Office of Education South Khorasan Province

Key words: Islamic work ethics, Work engagement, Organization.

ABSTRAK
diy-organization-for-2016-office-idea-7Etika kerja Islam adalah satu pendekatan ke arah kerja-kerja yang pemandangan bekerja sebagai nilai murni dalam kehidupan rakyat. Kajian ini dijalankan untuk menyiasat peranan etika kerja Islam dalam penglibatan pekerja. Kajian ini dijalankan berdasarkan kaedah deskriptif piawai. Hasil kajian menunjukkan wujudnya hubungan positif yang signifikan antara etika kerja Islam, penglibatan kakitangan, dan tiga dimensi penglibatan kerja. Selain itu, penemuan menunjukkan bahawa imbasan etika kerja Islam sebagai faktor peramal penglibatan kerja. Semasa kajian ini dilakukan melalui soal selidik dan telah had semua kajian yang dijalankan oleh borang soal selidik, termasuk tahap keyakinan untuk maklumbalas peserta. Kerana sasaran penduduk dan statistik sampel (persampelan rawak kluster) kajian ini adalah guru-guru Khosf County, maka generalisasi daripada keputusan untuk seluruh penduduk perlu dibuat dengan berhati-hati. Akhir sekali, ia adalah disyorkan bahawa Pengurus dalam kajian akan datang mengkaji isu ini dalam masyarakat yang berbeza di peringkat kebangsaan dan serantau. Dalam amalan, adalah disyorkan bahawa Pengurus mengambil langkah-langkah yang sesuai dan tindakan yang menjurus kepada peningkatan engagment dalam pekerjaan dan aktiviti-aktiviti yang dinamik di tempat kerja. Ini akan menggalakkan penglibatan kerja dan akibatnya prestasi organisasi.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-5-may-2015-jbes/

Leave a Reply